Europaforum 2020

Information

logo

Målgrupp
Tjänstepersoner och politiker i intresseföreningen Bergslagets medlemsregioner och kommuner: Örebro, Västmanland, Dalarna, Gävleborg och Värmland.

Kursansvarig
Gordon Hahn, gordon.hahn@regionorebrolan.se

Frågor om utbildningen
Gordon Hahn, gordon.hahn@regionorebrolan.se

Kursadministratör
Ulrika Lindmark, ulrika.lindmark@regionorebrolan.se

Arrangör
Regional utveckling

Kategori
Verksamhetsutveckling

Intern/extern
Intern och extern

Övrigt
Forumet är kostnadsfritt

Europaforum (sker digitalt)

Hur kommer EUs nya tillväxtstrategi och färdplan för en hållbar ekonomi i EU
– Den Europiska Gröna Given, påverka regionalt utvecklingsarbete,
innovation och smart specialisering. En tillväxtstrategi som fokuserar klimat
och miljö

Program

09.00 – 09.05 Inledning - Irén Lejegren

09.05 – 09.20 Aktuellt läge inför kommande strukturprogramperiod ÖMS/NMS - Lena Johansson-Skeri och Isabelle Canderskog (programansvariga TVV ÖMS/NMS)

09.20 – 09.50 Den Gröna Given - Annika Wäppling Korzinek, Head of Political Reporting EU-kommissionens representation i Sverige

09.50 – 10.15 Hur påverkar strategin bergslagslänen och dess kommuner? Hur förhåller sig strategin till regionala och kommunala utvecklingsfrågor som entreprenörskap, innovation, infrastruktur, industri och digitalisering? - Johanna Bond och Ebba Bjekander, Central Sweden

10.15 – 10.25 Paus

10.25 – 10.50 Fördjupad analys av gröna givens påverkan på Smart Specialisering - JRC (TBC)

10.50 – 11.15 Hur översätter vi energi och klimatsatsningar till kommande regionalfond? - Lena Johansson-Skeri och Isabelle Canderskog (programansvariga TVV ÖMS/NMS)

11.15 – 11.55 Reflektion från regionerna hur detta påverkar arbetet med innovation, entreprenörskap, smart specialisering och fokus i kommande ERUF. - Varje region tydliggör 3 min inspel 25 minuter dialog, Malin Lindqvist (Region Örebro Län) 

11.55 – 12.00 Uppsummering och avslutning - Irén Lejegren

Forumet är kostnadsfritt

 

Course instances

Course instance Date Deadline for application Available places
Digitalt (1 occurence) 3 Dec 2020 26 Nov 2020 118 free of 200 Read more and apply