Produktutbildning MEMOplanner

Information

logo

Målgrupp
Förskrivare av kognitiva hjälpmedel

Kursansvarig
Christina Jendeberg, 019-6024231

Kursadministratör
Elisabeth Peippo, 019-6023734

Arrangör
Hälso- och sjukvård

Kategori
Hälso- och sjukvård

Intern/extern
Intern och extern

Övrigt
Vid avbokning p g a sjukdom samma dag som kurstillfället, ring 019-6024200.

Kursavgift externa deltagare
0

Avbokningsavgift externa deltagare
500 kr

Kursavgift interna deltagare
0

Avbokningsavgift interna deltagare
500 kr

Avbokningsregel
Avgift 500 kr tas ut vid ej avbokat deltagande.


Kursinnehåll MEMOplanner är ett stationärt tids- och planeringshjälpmedel. MEMOplanner ger struktur och påminnelser om vad som ska hända under dagen. Utvalda funktioner går att få med sig via mobil via appen MEMOplanner Go. På kursen får du information om vilka funktioner som finns i MEMOplanner och hur de kan anpassas och användas som kognitivt stöd. Gå också gärna kursen i webtjänst myAbilia.

Utbildningens mål:
Att känna till hur patienten kan använda sig av MEMOplanner som kognitivt stöd. Känna till möjligheter och begränsningar med hjälpmedlet.

Frågor ang utbildningen:
Christina Jendeberg, 019-6024231

Course instances

Instance Date Deadline for application Available places
There is nothing to show.