Temadag om faktaresistens

Information

Målgrupp
Kliniskt verksamma, forskare, tjänstemän, politiker

Kursansvarig
Louise Olsson

Kursadministratör
Elisabeth Peippo

Arrangör
Hälso- och sjukvård

Kategori
Hälso- och sjukvård

Intern/extern
Intern och extern

Kursavgift externa deltagare
100 kr

Avbokningsavgift externa deltagare
100 kr

Kursavgift interna deltagare
100 kr

Avbokningsavgift interna deltagare
100 kr

Avbokningsregel
Avgift tas ut vid ej avbokat deltagande.

Föreläsningar för att öka kunskapen om faktaresistens

Ur programmet:

Viljan och oviljan till kunskap – min, er och andras

Arne Jarrick, professor i historia, Stockholm 

Vem i hela världen kan man lita på?

Helge Malmgren, professor i filosofi och läkare, Göteborg 

Förenklandets attraktionskraft

Maria Grafström, docent i organisationsforskning,
Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

Vaccinationsacceptans -  barnvaccinationsprogrammet och covid-19

Sarah Earnshaw Blomquist, utredare, Folkhälsomyndigheten

Att förstå och bemöta faktaresistens hos patienter                                    

Gustaf Waxegård, klinisk psykolog, fil dr, Växjö

Några tankar kring den beprövade erfarenheten

Rolf Ahlzén, docent i medicinsk humaniora, Karlstad

 

Kontaktperson:
Maria Ekholm-Takman

Course instances

Instance Date Deadline for application Available places
There is nothing to show.