Socialtjänstens arbete med barn och unga – fördjupningsutbildning för utredare

Information

Målgrupp
Chefer och medarbetare inom socialtjänstens utredningsdel barn och unga. Deltagarna förutsätts ha genomgått grundutbildning i BBIC.

Kursansvarig
Tarja Nordling, tarja.nordling@regionorebrolan.se, 019-6026347

Frågor om utbildningen
Tarja Nordling, tarja.nordling@regionorebrolan.se, 019-6026347

Kursadministratör
utbildning@regionorebrolan.se

Arrangör
Regional utveckling

Kategori
Medarbetarskap

Intern/extern
Extern

Övrigt
Deltagarna förutsätts ha genomgått grundutbildning i BBIC.

Kursavgift externa deltagare
4450 kr

Avbokningsavgift externa deltagare
4450 kr

Avbokningsregel
Anmälan är bindande!


Socialtjänstens arbete med barn och unga

En fördjupningsutbildning för utredare

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska erövra fördjupade kunskaper om den teoretiska referensram som ligger till grund för BBIC och för socialtjänstens arbete med utsatta barn. Deltagarna ska ges tillfälle att reflektera över vad dessa teoretiska perspektiv och aktuell forskning kan innebära i det praktiska arbetet inom den sociala barn- och ungdomsvården. Utbildningen har fokus på utredning, analys och bedömning. Välfärd och folkhälsa inbjuder till en fördjupningsutbildning för utredare inom socialtjänstens arbete med barn och unga.

Deltagarna förutsätts ha genomgått grundutbildning i BBIC.

 

Course instances

Instance Date Deadline for application Available places
Digitalt (4 occurences) 30 Aug 2021 to 29 Oct 2021 10 Jun 2021 0 Read more and apply