Motiverande samtal - grundutbildning

Information

Målgrupp
Medarbetare inom socialtjänsten i länet och inom Region Örebro län.

Kursansvarig
Tarja Nordling, tarja.nordling@regionorebrolan.se, 019-6026347

Frågor om utbildningen
Tarja Nordling, tarja.nordling@regionorebrolan.se, 019-6026347

Kursadministratör
Ann-Louise Gustafsson, ann-louise.gustafsson@regionorebrolan.se

Arrangör
Regional utveckling

Kategori
Kommunikation och språk

Intern/extern
Intern och extern

Kursavgift externa deltagare
6050 kr

Avbokningsavgift externa deltagare
6050 kr

Kursavgift interna deltagare
6050 kr

Avbokningsavgift interna deltagare
6050 kr

Avbokningsregel
Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag men kan överlåtas till annan på arbetsplatsen.

Målet med utbildningen är att få förståelse för och kunskap om hur MI kan användas i arbetet med att stärka människors motivation till förändring och/eller acceptans i sina liv.

Målet med utbildningen i Motiverande Samtal är att få förståelse för och kunskap om hur MI kan användas i arbetet med att stärka människors motivation till förändring och/eller acceptans i sina liv. Ett viktigt fokus kommer att vara hur vi med hjälp av MI kan stärka klienternas självförtroende och självtillit.

Innehåll

  • MI-andan
  • Teoretisk genomgång och träning i samtalsfärdigheterna öppna frågor, affirmationer, reflektioner och sammanfattningar.
  • Att arbeta med de fyra processerna i MI
  • Hur hantera dissonans (”svåra klienter")?
  • MI som ett förhållningssätt.
  • Hur anpassa MI till kursdeltagarnas praktiska verksamhet?
  • Hur kan jag utveckla min kompetens i MI?
  • Individuell utvecklingsplan för ditt eget MI lärande

Ni kommer att ges möjlighet att bygga kompetens att hålla motiverande samtal genom erhållna teoretiska kunskaper och praktisk övning i MI. Utbildningen utgår från William R. Miller och Stephen Rollniks tredje utgåva av Motivational Interviewing som publicerades 2013.

Kursledare är socionom Fredrik Eliasson med över 20 års erfarenhet av att arbeta med utsatta människor. Fredrik är medlem i MINT (Motivation Interviewing Network of Trainers) och utbildar och handleder andra MI tränare och MINT medlemmar i Sverige och internationellt.

Course instances

Instance Date Deadline for application Available places
Digitalt (4 occurences) 19 May 2022 to 17 Jun 2022 13 Apr 2022 19 free of 20 Read more and apply