Arbetsterapeuternas utbildningsdag

Information

logo

Målgrupp
Utbildningsdagen vänder sig till arbetsterapeuter och arbetsterapeutstudenter i Örebro län men även chefer och andra yrkesgrupper är välkomna.

Kursansvarig
Margit Gehrke Flyckt, 070-35 66 307, margit.gehrke-flyckt@regionorebrolan.se

Kursadministratör
Kontakta utbildning@regionorebrolan.se

Arrangör
Regional utveckling

Kategori
Medarbetarskap

Intern/extern
Intern och extern

Kursavgift externa deltagare
200 kr

Kursavgift interna deltagare
200 kr

Avbokningsregel
Avgiftsfri avbokning

En dag med blandat innehåll med fokus på nya utmaningar och möjligheter för arbetsterapeuter.

Arbetsterapeuternas utbildningsdag 2021 Arbetsterapi vid nya diagnoser och bedömning kring vardagsteknik

En dag med blandat innehåll med fokus på nya utmaningar och möjligheter för arbetsterapeuter. Dagen ger kunskap om rehabilitering vid nya diagnoser samt konkret användning och bedömning av vardagsteknik.

Formulär för nominering till Årets nytänkare inom arbetsterapi hittar du här. Nomineringar för 2021 måste vara skickad senast 4 oktober.

Ansökan om Stipendium från Ann-Britt Ivarsson minnesfond hittar du här. Sista ansökningsdatum är 1 september 2021.

Program
(med reservation för ändringar):

08:30  Inledning

08:40 Tema långvarig komplicerad trötthet, sällsynta diagnoser, Kristin Wennersten och Malin Hesselstrand,

Överrörlighet, utredning och rehabilitering inklusive multimodal smärtrehabilitering

09:15 Kaffepaus 

09:45 Forts Tema långvarig komplicerad trötthet… Långvarig komplicerad trötthet, utredning och rehabilitering

10:30 Bensträckare

10:50 Uppföljning av intensivvårdade patienter efter Covid-19 i Skåne
Föreläsare Anna Bjärnroos

11:25 Socialstyrelsens riktlinjer, Rehab vid Covid-19/postcovid Föreläsare Malin Åman

12:00 -12:15 Covid-19 rehabilitering i Örebro län
Föreläsare arbetsterapeut från länet

12:15 - 13:00 Lunch

13:00 Användning och bedömning av vardagsteknik – vad säger forskningen?
Elin Jakobsson och Lena Rosenberg från Institutionen NVS på Karolinska Institutet

14:00 Fikapaus

14:15 Utmaningar och möjligheter – strategier och vardagsteknik som stöd i vardagen
Föreläsare Christina Jendeberg och Åsa Karlsson från Sprida

15:30 Presentation av vinnare ”Årets nytänkare inom arbetsterapi 2021” och kort presentation av pristagarens arbete

15:50 Utdelning av stipendium till minne av Ann-Britt Ivarsson

16:15 Avslutning

Välkomna!

Course instances

Instance Date Deadline for application Available places
There is nothing to show.